Pre školy

Školám v Prievidzi a v jednotlivých obciach okresu Prievidza sme ponúkli možnosť spolupráce. Vzhľadom na väčšiu vzdialenosť od mesta sme boli ochotní ich školu navštíviť. Boli sme napr.
v Chrenovci a  v Kanianke. Žiaci zo ZŠ v Prievidzi prišli zasa k nám do školy.

Naši žiaci im premietli zostrih videí z rozhovorov s poslancami Európskeho parlamentu. Informovali žiakov
o veciach a udalostiach v Európskej únii, ktorým by títo inak nevenovali žiadnu pozornosť. Ukázali sme im v PowePoint prezentácii obce, v ktorých boli použité peniaze
z eurofondov. Žiaci boli často prekvapení, keď zistili, že cesta v obci, kde bývajú ich starí rodičia, či škola, do ktorej chodí ich bratranec, sesternica, je postavená z peňazí EÚ. Mnohí sa priznali, že informačnú tabuľu umiestnenú na námestí síce videli, ale nikdy sa pri nej nezastavili a neprečítali si informácie o tom, že práve toto námestie bolo postavené z eurofondov. Na záver hodiny sme diskutovali o tom, aké výhody prináša mladým ľuďom členstvo Slovenska v Európskej únii. 

Koláčiková mapa

Aby sme sa nevenovali len vážnym témam, pripravili sme pre spolužiakov slepú mapu Európskej únie.

Výnimočná bola v tom, že sa po skončení súťaže dala zjesť. Žiaci totiž jednotlivé členské štáty Únie upiekli a poskladali do tvaru Európy. Kto označil koláčikový štát správne vlajkou, mohol ho zjesť. Najviac chutilo Slovensko.