Vitajte

 Naša škola sa zapojila do vzdelávacieho programu Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu
(European Parliament Ambassador Schools - EPAS). 

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Naši senior a junior ambasádori pripravili pre žiakov našej školy a pre širšiu verejnosť rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých získajú informácie o Európskej únii a o právomociach Európskeho parlamentu. Veríme, že splníme všetky úlohy tak, aby sme získali osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.


.

Obchodná akadémia Prievidza

F. Madvu 2

971 29 Prievidza
euroscolapd@gmail.com
+421 465438118