Zelený bicykel

Sme si vedomí, že nie každý pracuje s internetom, hlavne starší občania komunikujú radšej priamo. Preto sme šli medzi občanov priamo do mesta, oslovili sme ľudí rôznych vekových kategórii a poprosili o vyplnenie ankety o tom, čo si myslia o Európskej únii, o Brexite, čo im chýba a čo by radi zlepšili.

V meste Prievidza v lete 2016 spustili bike sharing pod názvom Zelený bicykel. Verejnosť má k dispozícii vyše 100 bicyklov na 30 stanovištiach po celom meste. Použitie bicyklov je síce za poplatok, ale my sme využili možnosť ponúknutú všetkým stredoškolákom v Prievidzi, ktorí môžu po zaregistrovaní sa používať určitú dobu bicykle zdarma. Túto možnosť sme využili, žiaci sa zaregistrovali a rozbehli sa na bicykloch po celom meste s anketami. Oslovili sme veľa ľudí rôznych vekových kategórií.

Hlavné oblasti, o ktorých sa občania cítia nedostatočne informovaní, sú: výhody, ktoré plynú Slovensku z členstva v EÚ, dôvody migrácie, právomoci jednotlivých inštitúcií EÚ a konkrétna činnosť našich europoslancov. To boli aj témy, o ktorých sme sa pokúsili diskutovať a informovať čo najväčší počet účastníkov.

Fotogaléria